• Super-awesome simplistic-styled easily customizable one page scrolling portfolio template

  • With Special Customization this template is perfect to be used as a blog template also

  • Fully responsive layout supported on all devices including tablet and smartphones

  • Purchase it now to grab it and use it on your work and make experiments with it

  • Fully responsive layout supported on all devices including tablet and smartphones

jens & michael

Velkommen til vores webside. Denne har vi lavet sådan lidt for sjov og for at Michael har noget at sidde og nørde med.

Vi er 2 bøsser der lever i registreret parforhold.

 

Jens er 67 år og pensioneret frisør og Michael er 61 år og kører bus for Lokalbus A/S i Køge (kollektiv transport). Ved siden af busjobbet laves lidt hjemmesider for private og mindre virksomheder.

Vi fandt hinanden til en fest i Homogengruppen for nu mere end 12 år siden.

På vores webside, vil du kunne læse lidt om vores interesser, gøren og laden. Klik blot på emnerne i menuen til venstre og du er på vej ind i vores univers på Internettet. Vi har lavet denne hjemmeside i et format, der også kan blive vist på en smartphone/I-phone/I-pad. God fornøjelse!

 

Og ærlig talt

Vort domicil

Her på siden kan du finde oplysninger om vort landsted.

 

læhegn for alle brugere er nemt at sætte ind på sidene

Omgivelserne

Her på siden kan læse lidt om de omgivelser vi har der hvor vi bor.

Nyvangerne

Tekst om Nyvangerne og naboskabet.

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Lokalhistorisk

Side med lokalhistorisk arkiv fra vort område

Vores hunde

Lidt om vores hunde sikkert også lidt video klips.

Campinglivet

En side om vores campingliv i vort mobile sommerhus.

Lidt om Jens

Petanque afdelingen har vundet "Skovbomesterskabet" og andre mesterskaber adskillige gange. Men ellers handler det primært om at spille for hyggens skyld.

Og rammerne for at spille og have socialt samvær er helt klart tilstede i Gørslev IF. 2 meter foran banen er der opført overdækket terrasse, lukket på 3 sider med der giver læ for de fleste vindretninger.

Laver i dag hjemmesider for private, foreninger, mindre og mellemstore virksomheder.

Prisen er i bund, som udgangspunkt kr. 300,-/time. Men pris kan forhandles til at udgøre et fast månedligt beløb.

Kunden får en hjemmeside der er "skræddersyet" efter behov med mulighed for udvidelser og løbende vedligehold. Web11 sørger selv at lægge filer op på web-server og hvis ønskes løbende sørge for at vedligeholde/opdatere hjemmesiden, naturligvis efter input fra kunden. Hjemmesiderne opfylder gældende standarder. Ved Web11 har kunden blot een kontaktperson der kan træffes det meste af døgnet 365 dage om året.

Web11 lægger vægt på kundetilfredshed. Påtager sig derfor blot opgaver der kan magtes for at kunne yde en optimail service.

Web11 vil tillige kunne være behjælpelig med andre ad hoc opgaver, f.eks. optagelse af video og video redigering, konvertering af filformater, database behandling i Access m.m.

Dilettant

Personen bag Web11 er Michael Sørensen, 61 år. Enkeltmandsvirksomhed i fritid. Har været med fra Internettets tilblivelse først i 1990'erne. Anvender nyeste software inden for web design - men hvor softwaren siger stop, kodes direkte i html, css, php og java. Kommercielt uddannet inden for international handel og transport og har mere end 40 års erhvervserfaring.

Laver i dag hjemmesider for private, foreninger, mindre og mellemstore virksomheder.

Prisen er i bund, som udgangspunkt kr. 300,-/time. Men pris kan forhandles til at udgøre et fast månedligt beløb.

Bodybike

Personen bag Web11 er Michael Sørensen, 61 år. Enkeltmandsvirksomhed i fritid. Har været med fra Internettets tilblivelse først i 1990'erne. Anvender nyeste software inden for web design - men hvor softwaren siger stop, kodes direkte i html, css, php og java. Kommercielt uddannet inden for international handel og transport og har mere end 40 års erhvervserfaring.

Laver i dag hjemmesider for private, foreninger, mindre og mellemstore virksomheder.

Prisen er i bund, som udgangspunkt kr. 300,-/time. Men pris kan forhandles til at udgøre et fast månedligt beløb.

Landevejscykling

Personen bag Web11 er Michael Sørensen, 61 år. Enkeltmandsvirksomhed i fritid. Har været med fra Internettets tilblivelse først i 1990'erne. Anvender nyeste software inden for web design - men hvor softwaren siger stop, kodes direkte i html, css, php og java. Kommercielt uddannet inden for international handel og transport og har mere end 40 års erhvervserfaring.

Laver i dag hjemmesider for private, foreninger, mindre og mellemstore virksomheder.

Prisen er i bund, som udgangspunkt kr. 300,-/time. Men pris kan forhandles til at udgøre et fast månedligt beløb.

Running

Personen bag Web11 er Michael Sørensen, 61 år. Enkeltmandsvirksomhed i fritid. Har været med fra Internettets tilblivelse først i 1990'erne. Anvender nyeste software inden for web design - men hvor softwaren siger stop, kodes direkte i html, css, php og java. Kommercielt uddannet inden for international handel og transport og har mere end 40 års erhvervserfaring.

Laver i dag hjemmesider for private, foreninger, mindre og mellemstore virksomheder.

Prisen er i bund, som udgangspunkt kr. 300,-/time. Men pris kan forhandles til at udgøre et fast månedligt beløb.

Gang i naturen

Personen bag Web11 er Michael Sørensen, 61 år. Enkeltmandsvirksomhed i fritid. Har været med fra Internettets tilblivelse først i 1990'erne. Anvender nyeste software inden for web design - men hvor softwaren siger stop, kodes direkte i html, css, php og java. Kommercielt uddannet inden for international handel og transport og har mere end 40 års erhvervserfaring.

Laver i dag hjemmesider for private, foreninger, mindre og mellemstore virksomheder.

Prisen er i bund, som udgangspunkt kr. 300,-/time. Men pris kan forhandles til at udgøre et fast månedligt beløb.

Badminton

Personen bag Web11 er Michael Sørensen, 61 år. Enkeltmandsvirksomhed i fritid. Har været med fra Internettets tilblivelse først i 1990'erne. Anvender nyeste software inden for web design - men hvor softwaren siger stop, kodes direkte i html, css, php og java. Kommercielt uddannet inden for international handel og transport og har mere end 40 års erhvervserfaring.

Laver i dag hjemmesider for private, foreninger, mindre og mellemstore virksomheder.

Prisen er i bund, som udgangspunkt kr. 300,-/time. Men pris kan forhandles til at udgøre et fast månedligt beløb.

Historie

Grundlaget for oprettelsen af Slimminge Skytte- og Gymnastikforening var det nationale. Det var med forbillede af andre kredse, at en række af sognets mænd den 24. oktober 1887 stiftede Slimminge Skytte og Gymnastikforening.

Den første bestyrelse bestod af: Anders Larsen, Hans Frederiksen, Frederik Henriksen, Niels Olsen og Hans Christensen.

Hans Frederiksen, forgangsmand for stiftelsen af
Slimminge Skytteforening den 6. januar 1887 på Gørslev Skole.


Straks fra starten blev foreningen imdmeldt i Gl. Roskilde Amt, som 2. Afdeling af 34. Kreds Borup, men fra 1893 selvstændig kreds med benævnelsen Gl. Roskilde Amts Skytte- og Gymnastikforenings 10. kreds. Fra 1898 i samarbejde med Præstø Amts 29. Kreds Bjæverskov Gynmastikforening om gymnastikken i det gamle Frem Forsamlingshus. I 1942 tog foreningen navneforandring til "Gørslev Idrætsforening" og indmeldt i Sorø Amts Skytte- , Gymnastik- og Idrætsforening.

De første år foregik skydning og gymnastik hos Hans Christensen, Lundegården.

Til ledere antoges Anders Larsen, skydning og Ole Nielsen, gymnastik. Senere også murer Peder Pedersen. Der blev holdt fester én eller to gange om året hos Ane og Hans Frederiksen, Slimminge.

Jakob Tvedegaard - Formand fra 1897 - 1901.

En fremtrædene personlighed på sin hjemegn.


Fra 1898 flyttedes gymnastikken til det gamle Frem Forsamlingshus og skydning foregik nu på Hans Frederiksen's eng. Gymnastikken kom nu ind i mere faste rammer. De første hold, en pige og et par karle, var med til Amtsopvisning i foråret 1898. Ledere var: Helene Frederiksen og Jacob Fredegaard, begge Slimminge.

Fra 1920 flyttedes gymnastikken til Gørslev Forsamlingshus og i 1963 til den nye skole.

I tredieverne kom der gang i boldspillet, og man lejede en mark i Gørslev by, hvor man dyrkede både håndbold og fodbold. Efterhånden blev pladsen dog for lille og uegnet. Idrætsforeningen købte derfor i 1942 et passende stykke jord af gårdejer Henning Andersen, Ærtebjerggård, Gørslev. Her anlagdes ved friville hjælp fra medlemmerne en idrætsplads. Mændende bag dette var i første række forpagter Ludvig Snack, Hesselholm og vognmand Svend Hansen, Slimminge.

I juni 1944 påbegyndtes opførelsen af klubhuset, og arbejdet blev udført af murermester Alfred Jensen og tømrermester Hans Jensen. Indlæggelse af vand til vaskerum og WC blev udført af smedemester Andersen, Gørslev.

Mange mænd og kvinder var i disse år en stor inspirationskilde til datidens unge idrætsudøvere. Blandt mange nævnes især Marie og Frederiks Frederiksen.

I nyere tid var af boldspillene især håndbolden stærkt fremme i midten af halvtredserne, og 1956 havde man tilmeldt hold i Herredivision II, Herre A, Herre B, Herre Junior, drenge under 15 år, Dame B, Dame Junior, piger under 15 år og piger under 12 år. I 1980'erne har foreningen hafte stærke hold i småpigerækkerne med mange placeringer helt fremme ved Amtsmesterskaberne. I 1984 blev minipigerne endda nr. 2. ved Sjællandsmesterskaberne.

Badminton havde en storhedstid i slutningen af tresserne og begyndelsen af halvfjerdserne. Det kulminerede i 1976, hvor man rykkede op i 1. Division i Sorø Amt. Derefter blev der stille om denne sport indtil starten af firserne, og det lykkedes at blive amtsmestre i 1984 med et herrehold i 4. Division med oprykning til 2. Division til følge. I 1987 spiller dette hold i 1. Disivion efter at være blevet nr. 2 i 2. Division. Ligeledes har man opnået flere Skovbo- og amtsmesterskaber i de sidste 5 år.

Efter en flerårig pause genoptog man fodboldspillet i 1973, hvor man samtidig begyndte med damefodbold. I 1983 rykkede et herrehold op i Serie IV, men måtte ned i Serie V året efter. Endnu engang lykkedes oprykningen til Serie IV i 1986, efter at være blevet nr. 1. i puljen. Forhåbningerne om denne gang at forblive i Serie IV i jubilæumsåret 1987 var store, men det lykkedes desværre ikke, så i 1988 spilles igen i Serie V. Derimod opnåede man den triumf at blive Skovbomestre i 1987 for første gang i klubbens historie.

Af andre aktiviteter kan nævnes den årlige dilettantforestilling. Også atletikken med idrætsmærkeprøverne er godt besøgt, og man har da også i de senere år opnået flere amtsmesterskaber i altetikken. Bordtennis blev forsøgt, men igen opgivet. Derimod er der stadig god gang i gymnastikken, ligesom folkedansen stadig udøves med begejstring og med flere ture til udlandet til følge. Efter mange års succes med foreningsballer blev disse opgivet i 1970, da de ikke mere var rentable.

Det skal også nævnes, at da idrætsunionen blev dannet i 1970 var det med Svend Hansen som deres første formand.

Drømmen om sportshal i Gørslev drøftedes i 1970, men er til dato ikke blevet en realitet, hvorfor de forskellige idrætsgrene her i 1987 er delt på hallerne i Borup, Ejby og Bjæverskov

1987 er præget af foreningens 100-års jubilæum. Der udarbejdes et jubilæumsskrift og den 24. oktober 1987 afholdes selve jubilæet med bl.a. faneoverrækkelse fra Danmarkssamfundet. Håndboldafdelingen er arrangør af amtsmesterskaberne, hvor småpigerne blev amtsmestre. Folkedanserne er i München og der uddeles hele 44. idrætsmærker. Kommunen bevilger penge til klubhusudvidelse, men der skal endnu gå lang tid før pengene realiseres. Allerede i 1988 fastfryses pengene. Der afholdes jævnligt loppemarked og dilettanten er hvert år en kæmpesucces.

I 1989 bliver damejunior i håndbold amtsmester og i samme truer en lukning af skolden, hvilket dog ikke bliver til noget.

I 1990 startes med dart, i 1991 med aerobic og i 1993 med petangue. 1991 bliver et år helt uden seniorfodbold, men fra 1992 og frem til nu har der igen været stor tilslutning.

I 1991 er der også en god fremgang i børnegymnastik.

1993 indvies den nye petanguebane, der kommer nyt loft i klubhuset, og overdædning af terassen. Samtidig tages der igen fat på planerne om udvidelse af klubhuset og den 8. oktober 1994 kan de nye fasciliteter endelig tages i brug.

I 1996 afholdes loppemarked sammen med Forsamlingshuset og det fortsætter nogle få år. I 1997 fejres igen jubilæum – 110 år med en stor fest i forsamlingshuset. Samme år begynder Skovbo Efterskole at benytte vores baner med et ungseniorhold og et juniorhold, dette samarbejde fortsætter i de følgende år, og i 2000 indvier efterskolen en hal, som foreningen også kan bruge.

I 1998 renoveres petanque-anlægget og der etableres lysstandere, og i 2001 udvides det til 7 baner. I 2005 opføres der et læskur kombineret med et materialerum.

Status i 1998: Der er ingen håndbold. Der laves en større scene i forsamlingshuset til dilettant. 90 aktive gymnaster, 21 går til idrætsmærke, 63 aktive motionister dyrker badminton. I fodbold vinder old boys Privatturneringen, senior spiller i Serie 5 og i ungdomsfodbold har vi hold i junior, miniput, puslinge og mikro.

I 1999 bliver senior old boys nr. 4 ved landsmesterskaberne. Til gengæld er der krise i seniorafdelingen, og holdet rykker ned i Serie 6.

I år 2000 deltager foreningen aktivt i markeringen af årtusindskiftet i et DGI Stævne i Gerlev.

I 2002 starter et samarbejde med Gørslev Kirke omkring fastelavn, som starter med en gudstjeneste og derefter tøndeslagning på Gørslev Skole.

I 2005 får foreningen en hjemmeside.

Efter et par år i dvale kommer der igen gang i seniorfodbolden og i 2004 er der oprykning til Serie 4. Det ender med nedrykning, men i 2006 er vi der igen, og det markerer samtidig starten på en glansperiode for seniorafdelingen. Der kommer en del aktive udefra, som samtidig ikke er bange for at yde noget praktisk arbejde. Vi får en spillerboks (Tuborgfondet), der opstilles en tribune ved frivillig arbejdskraft i 2008, vi får flagstang og klubflag i 2007. I 2009 fejres oprykning til Serie 3 og i 2012 oprykning til Serie 2.

I dart er der også succes. I 2005 sikres oprykning til 3. division fra danmarksserien. Der bliver efterhånden pladsproblemer, som først finder sin løsning ved leje af den nederste del af spejderhytten i 2010. I 2011 oprykning til 2. division.

I 2010 flyttes den gamle skydemur fra foreningens spæde opstart omkring 1887 fra engen bag Frederik Frederiksens gård i Slimminge til idrætspladsen.

I 2012 kunne foreningen fejre 125 års jubilæum d. 24. oktober.


Bestyrelse

Personen bag Web11 er Michael Sørensen, 61 år. Enkeltmandsvirksomhed i fritid. Har været med fra Internettets tilblivelse først i 1990'erne. Anvender nyeste software inden for web design - men hvor softwaren siger stop, kodes direkte i html, css, php og java. Kommercielt uddannet inden for international handel og transport og har mere end 40 års erhvervserfaring.

Laver i dag hjemmesider for private, foreninger, mindre og mellemstore virksomheder.

Prisen er i bund, som udgangspunkt kr. 300,-/time. Men pris kan forhandles til at udgøre et fast månedligt beløb.

Arkiv

Personen bag Web11 er Michael Sørensen, 61 år. Enkeltmandsvirksomhed i fritid. Har været med fra Internettets tilblivelse først i 1990'erne. Anvender nyeste software inden for web design - men hvor softwaren siger stop, kodes direkte i html, css, php og java. Kommercielt uddannet inden for international handel og transport og har mere end 40 års erhvervserfaring.

Laver i dag hjemmesider for private, foreninger, mindre og mellemstore virksomheder.

Prisen er i bund, som udgangspunkt kr. 300,-/time. Men pris kan forhandles til at udgøre et fast månedligt beløb.

Top